Kontakt

Victus-Emak Sp. z o.o.

ul. Karpia 37
61-619 Poznań
tel.: +48 61 823 83 69
e-mail: biuro@victus.pl

 

Kontakt od pon. - pt. w godz. 8.00-16.00

Zamówienia:
e-mail: sklep@victus.pl

Pytania:
e-mail: porady@victus.pl

Formularz kontaktowy

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

 • *
 • *
*
 •  

   Informacja o danych osobowych

   

  Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

   

  1) Podawane przez Ciebie informacje w formularzu kontaktowym (np. imię i nazwisko; adres e-mail; nr telefonu) są albo mogą być danymi osobowymi;

   

  2) Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Victus - Emak sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”);

   

  3) Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych: iod@victus.pl, tel.: +48 61 828 68 00;

   

  4) Przetwarzamy Twoje dane osobowe - tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie wypełniając formularz kontaktowy i tylko w zakresie tych danych które nam podasz;

   

  5) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

   

  6) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga wypełnienia pól zaznaczonych gwiazdką (*).

   

  7) Twoje dane osobowe będą przetwarzane celem udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenia korespondencji, podjęcia innych działań na Twoje żądanie albo dążenia do zawarcia umowy i/lub jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO). Ponadto podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

   

  8) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki, w tym w celu obsługi portalu victus.pl;

   

  9) Twoje dane będą przechowywane do zakończenia (1) okresu przedawnienia roszczeń ze sprzedaży towarów (2) okresu rękojmi, (3) okresu gwarancji (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi najpóźniej). W innych przypadkach dane zostaną usunięte po upływie roku;

   

  10) Masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Spółce na adres e-mail: iod@victus.pl;

   

  11) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Spółki mailowo na adres iod@victus.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Spółka przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  12) Pełną informację o danych osobowych znajdziesz w odnośniku w stopce strony, gdzie znajduje się także odnośnik do Polityki Prywatności.